четвер, 18 березня 2021 р.

Ризький мир: закінчення польсько-більшовицької війни 18 березня 1921 року

Сьогодні 100 років від часу підписання Ризького мирного договору між представниками РСФРР і УСРР, з одного боку, та Польщі з другого, який формально закінчив польсько-радянський збройний конфлікт 19191920 років, санкціонував поділ українських і білоруських земель між Польщею та Радянською Росією та фактично анулював Варшавський договір 1920 року.

Ризький мир був завершенням переговорів, які велися спершу (серпень 1920) у Мінську, а згодом (від 21 вересня 1920) у Ризі. Польську делегацію очолював Ян Домбський, радянську  Карл Данішевський (Мінськ) та Адольф Йоффе (Рига); УСРР репрезентував спершу Дмитро Мануїльський, а потім Юрій Коцюбинський і Емануїл Квірінґ.

Формально Польща замість УНР «згідно з принципом самовизначення народів» визнала УСРР як самостійну державу. Зміст договору українською мовою склав представник польської делегації Леон Василевський, що свідчить про те, яким способом репрезентували інтереси України члени радянської делегації. За Польщею залишалися Галичина, Холмщина з Підляшшям та західні райони Волині й Полісся, а більшість території Наддніпрянської України відійшло до радянської влади.

Отже, за рахунок самостійної української держави Польща уклала мир з радянською Росією. До того ж вона зобов’язалася заборонити перебування на своїй території всіх антибільшовицьких формувань та організацій, включаючи уряд УНР, тому українські урядовці переїхали до Австрії.

З укладенням Ризького мирного договору завершується доба Української народної республіки та починається новий етап в історії України – етап становлення державності УСРР та форсованого переходу до тоталітарного однопартійного режиму. Детальніше див.: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1921)

Література:

Головченко В. І. Ризький мирний договір між РСФРР і УСРР та Польщею 1921, Ризький мирний договір між РСФРР, Білоруською СРР і УСРР та Польщею 1921 //Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій(голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України.  К. : Наук. думка, 2012.  Т. 9 : Прил  С.  С. 195.  944 с. : іл.

Зміни позицій щодо кордону в 1920–1921рр. // Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України [Текст] / К. Галушко [та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 145–152.

Лис Я. 18 березня 100 років від часу підписання Ризького мирного договору між представниками РСФРР і УСРР з одного боку, та Польщі – з іншого, який формально закінчив україно-польсько-радянську війну / Я. Лис // Календар знаменних і пам'ятних дат Волині на 2021 рік [Текст] / Упр. к-ри з пит. релігій та нац., Волин. краєзнав. музей, Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. Луцьк : Терези, 2021.  С .77–81.

Ризький договір // Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття [Текст] / І. Нагаєвський. Київ, 1993. – С. 360–365.

Ризький договір. Втрата Україною національної державності //  Борисова  О.В. Історія української державності [Текст] : підручник у 2 т. Т 2.: 1917–2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. – Київ : Кондор, 2018. – С. 116– 118.

 Снайдер Тімоті. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 15691999 [Текст] / Т. Снайдер ; пер. з англ.: А. Котенко, О. Надтока. Київ : Дух і літера, 2016. 464 с.

Про Ризький мирний договір – с. 93, 173–174, 176, 183.

Удовиченко О. І. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917–1921[Текст] / О.І. Удовиченко. – Київ: Україна, 1995. – 206с.: іл.

Кавунник, В. Прелімінарний мирний договір та військове перемир’я в Ризі 12 жовтня 1920 року: українське бачення [Текст] / В. Кавунник // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал. – 2017. – N 9. – С. 31–33. 


Немає коментарів:

Дописати коментар